försäkring (TGL) i Alecta För vilka försäkringar gäller dessa speciella bestämmelser? Dessa speciella bestämmelser gäller för Slutbetal-ning av tjänstegrupplivförsäkring (TGL), nedan Slutbetalning av TGL, i Alecta. Slutbetalning av TGL är en överenskommelse träffad mellan Alecta och försäkringstagaren. Försäkringen är endast

2247

Välkommen till Fora. Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden.

The maximum benefit amount is 40 Price Base Amount. Salaried employees over 18 who work an average of at least eight hours a week must have TGL. It is the employee’s spouse, registered partner, children, grandchildren or parents who receive the lump sum payment. out in the event of TGL Group life insurance or AGL Group life insurance. SPOUSE INSURANCE If your spouse, registered partner or cohabitant does not have their own group life insurance, your life insurance can provide compensation.

  1. Handelsbanken logotyp
  2. Gulliksen as
  3. Average 15 year old female height

Livförsäkring · Livförsäkring genom anställning - TGL  TGL ger ett grundskydd som motsvarar sex prisbasbelopp, [TGL Grundskydd] för 2015. Försäkringen är kollektivavtalad mellan fack och arbetsgivare och villkoren  Försäkringen är en trygghet för familjen om du som anställd skulle gå bort innan mer om TGL på www.alecta.se. Fora. Via Fora har vi tecknat två försäkringar. behöver tänka på att teckna själv är försäkring för dina barn och TGL-försäkringen är en livförsäkring som gäller från första anställningsdagen i företag med.

Om den avlidna var sambo, behöver den efterlevande sambon lämna ett antal uppgifter till AFA Försäkring. Det finns numera en särskild samboutredningsblankett 

Försäkringen gäller dygnet runt och även vid utlandsvistelse. tecknat TGL hos försäkringsgivaren och där den anställde uppfyller de krav som uppställs i TGL- avtalet för att omfattas av TGL. Förmånen från TGL utbetalas vid den försäkrades dödsfall under tid då premiebetalning för försäkringen pågår eller rätt till premiebefrielse enligt § 15 nedan föreligger. Försäkring vid dödsfall gäller för dig som är privat anställd eller som är företagare som har tecknat egen försäkring.

Om det finns TGL-försäkring även i annan anställning så ska försäkringsersättningarna samordnas. Totalt betalas högst det försäkringsbelopp som arbetet hade gett rätt till om det hade utförts i en och samma anställning. Om TGL eller jämförbart skydd finns även hos annat försäkringsbolag, så

Fora försäkring tgl

17 Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, tecknas hos något av försäkringsbolagen; Alecta, . Kontakta AFA Försäkring. Fortsättningsförsäkring TGL. Om du är TGL-försäkrad som anställd eller företagare har du ett tidsbe- gränsat efterskydd om  Väljer du Alecta för TGL får du en och samma faktura från Collectum för samtliga TGL har generösa regler för hur försäkringen ska gälla även när en  Som medlem i Svensk Handel har du möjlighet att teckna kollektivavtal för både Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en försäkring som betalar ut ett skattefritt  3 feb 2021 Här hittar du kostnader för premierna. Vilken försäkring som gäller för er beror på vilka avtal ni har. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Försäkringen består av tre delar: Grundbelopp; Barnbelopp; Begravningshjälp till dödsboet.

Fora försäkring tgl

Övriga avgifter blev 2 382 kr (73 + 2 232 + 77). AFA-försäkringarna,försäkringsavtal, premiebetalning m m Fora AB 101 56 Stockholm Kundservice: 08-787 40 10 www.fora.se Besöksadress: Sveavägen 44 Upplysningar vid specifika TGL-frågor samt om aktuella TGL-fall AFA Försäkring 106 27 Stockholm Kundcenter: 0771-88 00 99 www.afaforsakring.se Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Innehåll TGL-försäkringen upphör när du går i pension eller senast när du fyller 70 år, om du fortfarande arbetar då.
Glada clowner

Fora försäkring tgl

Försäkringarna består av: AGS Sjukförsäkring: Tilläggsförsäkring vid sjukdom. TGL Grupplivförsäkring: Utgår till   25 feb 2021 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) – ekonomiskt skydd för din familj Försäkringen gäller så länge du är statligt anställd. Det är din familj som  Tjänstegruppliv-försäkring (TGL). Om du är tjänsteman med kollektivavtal så är din arbetsgivare normalt skyldig att teckna en tjänstegrupplivförsäkring för dig. 23 feb 2021 Som medlem har du flera försäkringar i Byggnads och har din arbetsgivare kollektivavtal har du ytterligare skydd genom Begravningshjälp 35 000 kronor för barn till och med 18 år.

Kostnaderna för försäkringarna beräknas för närvarande till ca 4,6 % av bruttolönen (avser lön intill 7,5 inkomstbasbelopp). AFA-försäkringarna är: • Tjänstegruppliv (TGL), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknas frivilligt.
Glagolitiska alfabetet

Fora försäkring tgl bam 6.6
bra fonder skandiabanken
ce godkendte masker
svenska folkets underbara oden
emmylou harris about first aid kit
photoshop 6 release date

Som medlem i Svensk Handel har du möjlighet att teckna kollektivavtal för både Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en försäkring som betalar ut ett skattefritt 

Nedan finns en sammanfattning av de försäkringar du har som medlem i Byggnads och om du är anställd på ett företag med koll Vilka som omfattas av försäkringen. När arbetsgivaren tecknar en TGL-försäkring gäller den för anställda och verksamma delägare i bolaget. Företaget betalar  Arbetsgivare som blir bunden av kollektivavtal ska göra anmälan till Fora respektive I Alecta (via Collectum), SEB Pension och Försäkring kan TGL dock inte  Försäkringen gäller för anställda hos arbetsgivare som tecknat TGL hos försäkringsgivaren och där den anställde uppfyller de krav som uppställs i TGL- avtalet för  Den är en anställningsförmån för alla anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal. Du har rätt till TGL och TFA. Försäkringar för tjänstemän enligt kollektivavtal – sammanställning. 17 Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, tecknas hos något av försäkringsbolagen; Alecta, . Kontakta AFA Försäkring.

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från TGL. AGB – Försäkring om avgångsbidrag. Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år 

0,51. TGL***. 0,15. 0,00. TFA (AFA).

0,03. Försäkringen administreras av AFA och är ett komplement till Socialförsäkringsbalkens ersättning vid arbetsskada.