Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokalkostnader Driftkostnader Avskrivningar SUMMA KOSTNADER Resultat inkl semesterkostnader, används vid helårsbokslut Agresso Anv:984ETL 25/01/2019 Period: 201800-201812 Utfall 2018 Budget 2018 (tkr) 6263

8576

Lokalkostnader administration; Förvaltning och drift av lokaler, inkl. underhåll, städ/vaktmästeri och Övriga kostnader (personal anställda i projektet).

Med lokaler avses i denna anvisning även lokaler för verksamhet. Genom uppföljning av lokalkostnaderna får man information om vad de lokaler som används i statens verksamhet kostar. I första fallet kan du använda 5070 Reparation och underhåll av lokal eller 5090 Övriga lokalkostnader - ingen skulle kunna säga att de båda alternativen är fel i vart fall! Exempel nummer två - som ovan, eller på samma konto där du bokförde brevlådan. Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 8744 2999 OBS-konto 8744 3110 Intäkter sektion 1 8653 5090 Övriga lokalkostnader 8751 De kostnader som bokförs under 5XXX avser oftast lokalkostnader, fastighetskostnader, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. De kostnader som bokförs under 6XXX avser oftast kostnader såsom kontorsmaterial, telefon och övriga externa kostnader.

  1. It orders aalto
  2. Klassificeringsstruktur riksarkivet

5010 Lokalhyra (kommun). 5011 Hyra garage (kommun). 5050 Lokaltillbehör. 5060 Städning lokal (kommun).

Vi tycker därför det är rimligt att framöver ersätta enskilda huvudmän för deras faktiska lokalkostnader i stället för som i dag baserat på genomsnittsprincipen, 

5500. Reparation och underhåll. 1 000,00 kr. 6390 Övriga lokalkostnader, reserv.

9 137 kr. -. Övriga. 1 597 kr. -. Summa verksamhetskostnader. 672 868 kr. -. Övriga externa kostnader. Lokalhyra. 23 731 kr. -. Övriga lokalkostnader. 4 298 kr .

Övriga lokalkostnader

42420.

Övriga lokalkostnader

Medlemsavgifter, 70000. Rörelsens intäkter totalt, 110000. RÖRELSENS KOSTNADER. Lokalhyra, 54000. Övriga lokalkostnader, 5300.
Nässjö bowlingcenter

Övriga lokalkostnader

-1000. 3202 Övriga bidrag. 42 424,50. 42 424,50 4099 Övriga kostnader.

-930,00. 5010 Lokalhyra. -69,90.
Elproduktion installerad effekt

Övriga lokalkostnader print jur lu
islamophobia in media
hemoglobin struktura i funkcija
vad betyder madeleine på latin
latt fakta
imax 500mg
bedömningsstöd engelska 5

832, 5, LOKALKOSTNADER, ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER ETC. 833, Kontot ska nyttjas både i debet och kredit vid fördelning. 834, 50, Lokalkostnader, hyrda 

-6 521,80. 5200. Övriga administrativa kostnader. -2 605,00. -2 605,00. -2 604,00. 5212.

Övriga hyresintäkter. 1 000. 1 000. 1 000. 4010 -8 000. -8 000. -8 000. 4153. Kurs övriga kostnader. 0. 0 Övriga lokalkostnader. -5 000. -5 000. -5 000. 5410.

Bokslut. Även om leasingavgifterna för entrémattor etc.

5062 Sophämtning 5090 Övriga lokalkostnader 5790 Övriga kostnader för frakter och transporter. Övriga kortfristiga skulder. 4. 82 543. 7 600.